Στα 4,59 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο του 2014, έναντι 4,702 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης διαμορφώθηκαν στα 2,946 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι 2,965 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, των νοσοκομείων στα 810 εκατ. έναντι 831 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 395 εκατ. ευρώ έναντι 431 εκατ. ευρώ και των υπουργείων σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 264 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νομικών Προσώπων παρουσίασαν μείωση στα 186 εκατ. ευρώ έναντι 211 εκατ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σε 549 εκατ. ευρώ έναντι 531 εκατ. ευρώ.