Τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας μιλώντας στο 3ο Eurobank Investor Forum.

Οι δύο άμεσες προτεραιότητες σύμφωνα με τον υπουργό είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα διαρθρωτικά ταμεία από την ΕΕ

Τα κονδύλια που θα λάβει η Ελλάδα την περίοδο 2014 – 2020 ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός που διαμήνυσε πως θα είναι μεγάλο καθήκον «η ταχεία απορρόφηση αυτού του τεράστιου ποσού και η δυνατότητα να μεταφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας κατανάλωση και βοηθώντας τις επενδύσεις».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, ο κ. Δέδνιας σημείωσε πως θα εστιάζουν:

  • Στη στήριξη της εξωστρέφειας, μέσω ενός νέου Οργανισμού που θα προωθεί τις εξαγωγές. Παράλληλ θα κατευθύνει τους πόρους στην εφαρμογή μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών.
  • Στην εκμετάλλευση του νέου ΕΣΠΑ, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης μια οικονομίας αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον και την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών.
  • Στο να καταστήσουν την Ελλάδα βασικό διαμετακομιστικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της αφαίρεσης των ρυθμιστικών εμποδίων.
  • Στην προώθηση της Στρατηγικής Καινοτομίας, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου και της χρησιμοποίησης διεθνών προτύπων.
  • Στην τόνωση της Βιομηχανικής Πολιτικής.

Έρχονται μειώσεις φόρων

Ταυτόχρονα εξήγγειλε και μία σειρά μειώσεων φόρων για που περιλαμβάνουν: 

  •  Μειώσεις φόρου επί των εταιρικών κερδών
  • Μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές
  • Φορολογικές περικοπές στην ενέργεια
  • Φορολογικές περικοπές για φυσικά πρόσωπα

Κάτω από το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και να περιοριστεί στην επίβλεψη, ρύθμιση και υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενώ στην παραγωγή ο ρόλος του πρέπει να περιοριστεί στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την άμυνα και τη δημόσια τάξη.