Τη δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Πρόκειται για ένα σχέδιο με έξι βήματα που φιλοδοξεί να ενοποιήσει διοικητικά και θεσμικά όλους τους συνταξιοδοτικούς φορείς σε ένα Ταμείο, στο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΑΤ).

Κυρίως το σχέδιο αφορά σε ενοποιήσεις των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης και των φορέων χορήγησης εφάπαξ σε ανεξάρτητους τομείς. Συνεπώς, θα προκύψει ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) με τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ).

Ταυτόχρονα, στο ΙΚΑ θα ενταχθεί το νέο μεγάλο Ταμείο που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Προβέπεται επίσης, αναδιοργάνωση του ΟΓΑ με βάση το μοντέλο του... ΕΤΕΑ.

Το σχέδιο ήρθε στη δημοσιότητα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μετά τη συνάντηση που είχε χτες ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας κ. Κροκίδης με τον επικεφαλής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθηγητή κ. Φίλιππα. Η διαδικασία ενοποίησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η καθιέρωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου και Κοινού Κανονισμού, με αποτέλεσμα ίσως την υιοθέτηση ενιαίων όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης.