Προκήρυξη για 122 προσλήψεις προσωπικού, που θα στελεχώσει το δίκτυο καταστημάτων της εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα. Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με γραπτό διαγωνισμό.

Η προκήρυξη για τον νέο διαγωνισμό αφορά 122 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432. 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη