Της Μαριάνθης Σταυρίδου

Η οικονομική ανάπτυξη είναι καθαρά υπόθεση απόφασης που θέλει τις μεσομακροπρόθεσμες στρατηγικές σε πρώτο πλάνο. Και αυτές καλό είναι να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις μαζί με τις μικρομεσαίες δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, όχι τουλάχιστον άμεσα, μιας και χρειάζονται μια περίοδο 3 τουλάχιστον ετών για να δείξουν τα πρώτα αποτελέσματα οι μεν, αλλά και γιατί όλες παλεύουν με μεγάλες ελλείψεις ρευστότητας και χρηματοδότησης.

Παρόλα ταύτα, ειδικά αυτές οι μορφές επιχειρήσεων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κάθε εθνικής οικονομίας, κυρίως στην Ευρώπη που η μεσαία τάξη στηρίζει την εθνική επιχειρηματικότητα.

Είναι λοιπόν θεμιτό να δώσουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη με μακροπρόθεσμο κέρδος, όχι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Και αυτή δεν μπορεί να επέλθει χωρίς να τεθεί στο κέντρο της στρατηγικής της ανάπτυξης η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης.

Είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους, αφού ο αντίκτυπος της οικονομικής λιτότητας σε συνδυασμό με την αύξηση της τεχνολογικής προόδου και η στροφή της κοινωνίας προς μια κοινωνία των πολιτών και της συνεργασίας έφερε σαν αποτέλεσμα το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και μικρομεσαίων, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού σε διαφορετικούς κλάδους, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Η εποχή μας δείχνει πως η πολλά υποσχόμενη διαφήμιση υποχωρεί μπροστά στη διαχείριση της φήμης από στόμα σε στόμα.

Ωστόσο, όσο και αν η εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης μέσω της EKE είναι θεμιτή, παραμένει σχεδόν άγνωστη στις μικρομεσαίες και στις νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, η ΕΚΕ είναι μια εταιρική εθελοντική αυτορύθμιση του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές, ηθικές και περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Τίποτα παραπάνω. Είναι μια μορφή compliance που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και βοηθάει στο να γίνει η επιχείρηση γρήγορα γνωστή μέσω της δράσης της σαν αξιόπιστου και κοινωνικά υπεύθυνου εταίρου.

Προβληματική παραμένει η γνώση σχετικά με την ΕΚΕ ακόμα και στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν πόσο σοβαρή είναι η πίεση που προέρχεται από την κοινωνία πολιτών για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνικά χρηστή διαχείριση και την επιρροή που αυτή μπορεί να έχει στους χρηματιστηριακούς δείκτες της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και κατά συνέπεια για την περαιτέρω απορρόφηση κονδυλίων και την ανάπτυξη σε ένα μεγαλύτερο κοινό.

Το ίδιο ισχύει για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ο τρόπος που δημιουργούν σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι ο τρόπος που αναπτύσσουν το πελατολόγιο τους και ο τρόπος συμπεριφοράς τους είναι αυτός που θα τους δώσει περισσότερες πιθανότητες για την επιβίωσή τους.

Πώς όμως μια νεοφυής επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει κοινωνική ευθύνη ενώ έχει περιορισμένα μέσα;

  1. Ανάπτυξη ειλικρινών και αρμονικών σχέσεων με τους εργαζομένους

Πρώτο και κύριο μέλημα είναι η ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους εργαζόμενους που θα ξεκινήσουν και θα παραμείνουν στο πλευρό της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι είναι μέρη της κοινωνίας και πελάτες και έχουν τις δικές τους διασυνδέσεις. Οι καλές σχέσεις τους βοηθάνε να δραστηριοποιηθούν με γνώμονα την γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας και τη δημιουργία καλής φήμης. Μια δεμένη ομάδα είναι μια αποδοτική ομάδα.

  1. Δραστηριοποίηση εντός της τοπικής κοινότητας

Η δεύτερη σημαντική πτυχή με την οποία μια επιχείρηση μπορεί να επιταχύνει τις δραστηριότητές της είναι η οικοδόμηση καλών σχέσεων με τους τοπικούς επιχειρηματίες και προμηθευτές. Το όραμα της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη θέσεων εργασίας μέσα στην κοινότητα δραστηριοποίησης και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με ομοϊδεάτες στις τοπικές κοινωνίες δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης των πόρων και μείωσης των χρηματοπιστωτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. Η επιλογή λοιπών των πωλητών και των προμηθευτών, όταν βασίζεται σε κοινές ηθικές αρχές μπορεί να εξασφαλίσει μακροζωία και βιωσιμότητα, όχι μόνο απλή κερδοφορία.

  1. Συνεργατικότητα και αλληλεγγύη

Τέλος, η επιλογή των συνεργατικών δράσεων με άλλες επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους στόχους, βοηθάει στη μείωση του κόστους και την αύξηση του κύκλου εργασιών. Με λίγα λόγια η ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωση της κάθε επιχείρησης, ιδίως σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης και έλλειψης ρευστότητας, σημείο κατά το οποίο ξεκινάει η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Σήμερα ένα παράδειγμα νεοφυούς επιχείρισης που έβαλε στο κέντρο της επιχειρηματικότητας της την κοινωνική ευθύνη είναι η tradeNOW. Η ομάδα της, όχι μόνο λειτουργεί με γνώμονα τις ευκαιρίες ανάπτυξης που μπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες της, αλλά φροντίζει να υποστηρίζει ενεργά την κοινωνία και το περιβάλλον όπου και αν δραστηριοποιείται. Παράλληλα φροντίζει ώστε η πλατφόρμα να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια και οι πελάτες της να είναι ενημερωμένοι για τα θέματα που τους απασχολούν. Η ανταλλακτική οικονομία που είναι και η βασική επιχειρηματική ιδέα, αποτελεί και τη μόνη μορφή συνεργατικής οικονομίας που διασφαλίζει την ανάπτυξη σε εποχές οικονομικής ύφεσης. Γι’ αυτό και η tradeNOW, πιστή στο όραμα να δημιουργήσει το μεγαλύτερο ανταλλακτικό δίκτυο στον κόσμο, φροντίζει ώστε να προσφέρει στα ασθενέστερα κομμάτια της κοινωνίας και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις την πλατφόρμα της για ανταλλαγές ώστε να συνεχίσουν και αυτοί με τη σειρά τους τις δραστηριότητές τους, προσφέροντας παράλληλα και μέρος των εσόδων της για τον ίδιο σκοπό.

Think global, act local λοιπόν και η συνεργατική οικονομία μπορεί να δώσει έναυσμα στην οικονομία και τη διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών πόρων.