Σε διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
 
«Με εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας για τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους των ΔΟΥ καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ειδικότερα, ότι εφόσον στη ΔΟΥ υπηρετεί υπάλληλος που είχε μετακινηθεί από το ΣΔΟΕ θα συμμετέχει υποχρεωτικά στα συνεργεία αυτά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι «η διοίκηση έχει μεριμνήσει για τη διευκόλυνση της διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και απέστειλε Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στις ΔΟΥ της χώρας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω συνεργεία. Όσον αφορά στους 23 ελεγκτές που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, "αποτελούσαν τα συνεργεία ελέγχου για ολόκληρη τη χώρα", διευκρινίζεται ότι αποσπάστηκαν - μετακινήθηκαν οικειοθελώς προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω το προσωπικό που θα διατεθεί από τις Δ.Ο.Υ.