Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση της χώρας αναβαθμίστηκε σε «Β» από «CCC» ενώ αναβαθμίστηκε το outlook σε σταθερό από αρνητικό.

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση πως έχει υποχωρήσει ο κίνδυνος αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ, καθώς και για έναν νέο γύρο αναδιάρθρωσης χρεών.

Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής δείχνει ότι οι διεθνείς πιστωτές της χώρας πιθανότατα θα συνεχίσουν να παράσχουν στήριξη, επισημαίνει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης.