Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών μέχρι και το Σάββατο είχαν υποβληθεί 5.450.000 δηλώσεις σε σύνολο περίπου 5.700.000 δηλώσεων.

Παράγοντες του υπουργείου εκτιμούν ότι θα υποβληθούν άλλες 100.000 φορολογικές δηλώσεις, μέσω του TAXIS net.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων εντός της προθεσμίας και δεν θα χρειαστεί νέα παράταση.