Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων στην Εθνική Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 22/07/2014 και θα διαγωνιστούν με γραπτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη για τον νέο διαγωνισμό αφορά 122 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432. 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη