Σε αγορά 67.725 μετοχών εκδόσεως Cyclon Ελλάς ΑΕ έναντι 0,70 ευρώ ανά μετοχή προέβη η Motor Oil (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Κατόπιν τούτου, η Μotor Oil κατέχει 23.281.726 μετοχές εκδόσεως Cyclon, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,31% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.