Με κεντρικό θέμα την επιπλέον χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξελίχτηκε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force) Χορστ Ράιχενμπαχ.

Κορυφαίος αξιωματούχος της Ομάδας Δράσης σχολίασε ότι χρειάζονται εκ νέου προσπάθειες για την τόνωση της ρευστότητας και προειδοποίησε για overbooking στο ΕΣΠΑ.

Όπως ανέφερε το ίδιο στέλεχος, «εύσημα, αλλά και σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η χώρα, περιλαμβάνει η έβδομη έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα».

Όπως προέκυψε πάντως επισημάνθηκε υπάρχει κίνδυνος που φέρνει η «υπερδέσμευση πόρων», το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει εντάξει στον σχεδιασμό της έργα πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Η έβδομη έκθεση της Ομάδας Δράσης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ομάδας Δράσης με την ελληνική κυβέρνηση, από τις αρχές του 2012, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ανέφερε στις Aρχές 2.628 περιπτώσεις εικαζόμενης φοροδιαφυγής, διαβίβασε 472 υποθέσεις στην Εισαγγελία και «πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία αξίας 205 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έβδομη έκθεση δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης σχετικά με την τεχνική βοήθεια που δόθηκε στη χώρα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάϊο του 2014 και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σχετικά με την πάταξη της διαφθοράς στην Ελλάδα, η Task Force τονίζει ότι έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 700 συμμετέχοντες από την ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, την Οικονομική Αστυνομία, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τους εισαγγελείς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

«Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 30 σχεδίων για έργα. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει πλέον εισέλθει σε πιο επιχειρησιακή φάση, κατά την οποία εμπειρογνώμονες παρέχουν στους Έλληνες ελεγκτές σε ειδικές υποθέσεις «καθοδήγηση στον χώρο εργασίας». Μία υπόθεση ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα, και οδήγησε σε μία σημαντική κατάσχεση και μία σύλληψη. Δύο υποθέσεις βρίσκονται εν εξελίξει. Έχει ξεκινήσει ένα νέο διυπηρεσιακό έργο με επικεφαλής την Οικονομική Αστυνομία, που θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαφόρων υποθέσεων».

Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2014 δρομολογήθηκε το έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών για την παροχή αποτελεσματικής στήριξης στις ελληνικές Αρχές επιβολής του νόμου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου, εφόσον τα στοιχεία των τραπεζικών καταστάσεων είναι πλέον διαθέσιμα για έρευνες εντός μίας ημέρας.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί πάνω από 2.700 αιτήσεις από τις διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του συστήματος πριν από το καλοκαίρι με πληροφορίες επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

   «Κόκκινα» δάνεια, ΕΣΠΑ και δημόσια έργα

Ανώτατος αξιωματούχος της Ομάδας Δράσης σημείωσε ότι για το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ομάδας Δράσης. Τόνισε, όμως, πως για το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των επιχειρήσεων υπάρχει τεράστια διεθνής εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν αξιοποίησε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης των πολιτών, ο ίδιος τόνισε πως η καλύτερη απόδοση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού (με τη μείωση της φοροδιαφυγής) θα μπορούσε πράγματι να βοηθήσει στη μείωση της φορολογίας.

Για το ΕΣΠΑ, στην έκθεση αναφέρεται πως την προγραμματική περίοδο 2007- 2013, η Ελλάδα βελτίωσε σταθερά το ποσοστό απορρόφησης πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την 5η θέση σε επίπεδο ΕΕ από τη 18η στην οποία βρισκόταν στα τέλη του 2011 και να έχει πλέον διασφαλίσει ποσοστό απορρόφησης άνω του μέσου όρου της ΕΕ για τα τρία υπό εξέταση ταμεία - σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2010.

 «Η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την τοποθέτηση των ελληνικών τραπεζών σε υγιή βάση» αναφέρει η Έκθεση.