Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών εκτιμούν οι αναλυτές της  Alpha Bank, στο οικονομικό τους δελτίο.

«Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης της Τραπέζης Πειραιώς, της Εθνικής Τραπέζης και της Alpha Bank είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών με έγκαιρη αναβάθμιση του ιδιοκτησιακού τους ελέγχου από τον ιδιωτικό τομέα» αναφέρουν χαρακτηρστικά οι αναλυτές.

΄Οπως εξηγούν αυτό μπορεί να γίνει τώρα «με εκμετάλλευση του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ήδη εκδηλώνεται για τις ελληνικές τράπεζες και απεικονίζεται στην αξία των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) των μετοχών τους, που είναι σήμερα στην κατοχή του ΤΧΣ».

«Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στις τράπεζες να επικεντρώσουν περισσότερο την προσοχή τους στην κατ' εξοχή τραπεζική τους δραστηριότητα, με αποτελεσματική υλοποίηση των εγκριθέντων επιχειρηματικών τους προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και για την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Θα συμβάλει στην επίσπευση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης, ταυτόχρονα με την μεγιστοποίηση της αξίας των συμμετοχών του ΤΧΣ στο τραπεζικό σύστημα που πράγματι θα ανακτηθεί» εκτιμούν οι αναλυτές.

TAGS