Προστασία από τους πιστωτές της ζήτησε χθες η πορτογαλική εταιρεία Espirito Santo Financial Group (ESFG), που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo (BES), αγώνοντας άμεσα απαιτήσεις ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ εις βάρος της και αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τη μελλοντική ιδιοκτησία της τράπεζας.

Η ESFG είναι η τρίτη εταιρεία της ‘οικογένειας’ Espirito Santo που ζήτησε προστασία σε διάστημα μικρότερο μίας εβδομάδας, καθώς τα προβλήματα κλιμακώνονται για αυτήν μετά την ανακάλυψη λογιστικών παρατυπιών σε έναν από τους επιχειρηματικούς ομίλους της.

Οι πορτογαλικές Αρχές προσπαθούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των οικονομικών προβλημάτων στις οικογενειακές επιχειρήσεις και των όποιων επιπτώσεων στη BES, για την οποία έχει δηλωθεί ότι καλύπτονται οι όποιες ζημιές της υπάρξουν από την έκθεσή της στους οικογενειακούς ομίλους.

Σε ανακοίνωσή της, η ESFG αναφέρει ότι υπέβαλε αίτηση για ελεγχόμενη διοίκηση, επειδή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις από το πρόγραμμα γραμματίων της –που αποτελεί μία μορφή βραχυπρόθεσμου δανεισμού– και άλλα χρέη.