Κατά 21,9% ενισχύθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάιο, ενώ για το α’ πεντάμηνο η ενίσχυσή του έφθασε στο επίπεδο του 9,5%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.974,9 εκατ. ευρώ τον Μάιο εφέτος έναντι 3.868,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 186,6 εκατ. ευρώ, ή 7,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.250,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.453,0 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 8,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 21,1 εκατ. ευρώ, ή 1,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.724,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.415,2 εκατ. ευρώ τον Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 21,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 165,5 εκατ. ευρώ, ή 16,4%).

Στοιχεία για το 5μηνο

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 19.488,6 εκατ. ευρώ έναντι 19.630,0 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 925,2 εκατ. ευρώ, ή 7,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 10.651,9 εκατ. ευρώ έναντι 11.557,4 εκατ. ευρώ το α΄ πεντάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 338,8 εκατ. ευρώ, ή 4,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 8.836,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.072,6 εκατ. ευρώ το α’ πεντάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.264,0 εκατ. ευρώ, ή 23,7%).