Κατά μία βαθμίδα σε Α3 από Α2 υποβάθμισε την αξιολόγηση της Deutsche Bank ο οίκος αξιολόγησης Moody's.

Όπως αναφέρει η Moody's, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της μετριοπαθούς κερδοφορίας της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας.

Τα κέρδη της Deutsche Bank επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το κόστος αναδιάρθρωσης της τράπεζας, τις δικαστικές περιπέτειες και την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές. 

«Η Deutsche Bank θα συνεχίσει να εμφανίζει μετριοπαθή κέρδη για το προσεχές μέλλον, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από την πορεία των διεθνών αγορών», δηλώνει ο Peter Nerby, αντιπρόεδρος της Moody's.