Άνοιξε στο TAXISnet η εφαρμογή στην οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό τους ο οποίος θα είναι ακατάσχετος από την εφορία, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος κάθε φορολογούμενος μπορεί να προστατεύσει από το ενδεχόμενο κατάσχεσης έναν και μόνο λογαριασμό καταθέσεων, ανεξάρτητα αν οι καταθέσεις προέρχονται από μισθούς και συντάξεις ή άλλη πηγή εσόδων.

Η εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.