Αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2014 το δημόσιο χρέος της Σερβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών το χρέος άγγιξε τα 20,66 δισ. ευρώ, ωστόσο, το ποσοστό του ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε στο 63%, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013 διαμορφωνόταν στο 63,8% του ΑΕΠ.

Το εξωτερικό χρέος διαμορφωνόταν στις 30 Ιουνίου 2014 στα 12,26 δισ. ευρώ, ενώ το εσωτερικό στα 8,4 δισ. ευρώ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι άμεσες υποχρεώσεις του κράτους αντιστοιχούσαν στα 17,99 δισ. ευρώ και οι έμμεσες σε 2,67 δισ. ευρώ.

Το σερβικό δημόσιο χρέος είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2008, στα 8,78 δισ. ευρώ ή 29,2% του ΑΕΠ.