Την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να επανέλθει στο Χρηματιστήριο η Τράπεζα Κύπρου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του νησιού αποφάσισε σήμερα να παραταθεί η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας από 1 Αυγούστου έως και τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιτροπή, η απόφαση ελήφθη «ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα αφορά την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο ΧΑΚ».