Μεγάλες αλλαγές στα επικουρικά ταμεία φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Έτσι, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εντάσσονται τα επικουρικά ταμεία του προσωπικού του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των αστυνομικών.

Ταυτόχρονα, με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του συναρμόδιου υπουργού η οποία εκδίδεται μέχρι το τέλος του 2014 θα καθορίζονται οι παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιμότητας για να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε κάθε οικονομικό έτος, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

Με άλλες διατάξεις, διασφαλίζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα συγκεκριμένα ταμεία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 να μετατραπούν αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

Τέλος καταργούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων τ. ΤΕΑΔΥ και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

Καταργείται η συμμετοχή του ΟΤΕ για παροχή συντάξεων ΕΛΠΦΠΤΤ, στο ΤΕΑΔΥ και η εισφορά από τις ποινές που επιβάλλονται σε χρήμα ή ποσά που προκύπτουν από μετατροπές ποινών.