Περισσότερες από 584 επιχειρήσεις του δημοσίου στη Σερβία τελούν υπό ιδιωτικοποίηση, όπως προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο.

Οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό της Σερβίας με ετήσιες άμεσες δαπάνες ύψους 800 εκατ. δολαρίων.

«Το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων εξασφαλίζει μία μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή μοντέλων, μεθόδων και μέτρων για τις ιδιωτικοποιήσεις, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να βρουν πιθανούς εταίρους, επενδυτές, αγοραστές και αν είναι δυνατόν να αναζωογονηθούν οικονομικά ή να να αναζητήσουν μία λύση στην πτώχευση», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας παρουσιάζοντας στη Βουλή το νόμο.