Ο ιταλικός Νότος έχει πληγεί πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με έκθεση του ινστιτούτου οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών Svimez, το ΑΕΠ των νότιων περιφερειών της χώρας το 2013 συρρικνώθηκε κατά 3,5%, έναντι ενός 1,4% στην υπόλοιπη Ιταλία.

Την ίδια ώρα, από το 2008 μέχρι το 2013 η Κάτω Ιταλία έχασε το 13% του ΑΕΠ της, ενώ ο εθνικός μέσος όρος ανήλθε σε 7%.

Στο Νότο εντοπίζεται και η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας από την ώρα που ξέσπασε η κρίση: Εκεί χάθηκε το 80%, ενώ οι άνεργοι ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια,

Από το 2001 μέχρι το 2011, τονίζει επίσης το Svimez, εγκατέλειψαν την Κάτω Ιταλία 1,5 εκατομμύριο κάτοικοί της.