Στις προόδους, τους κινδύνους αλλά και τα όσα πρέπει να γίνουν αναφέρεται η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο.

Σε ανακοίνωση της αποστολής του Ταμείου, τονίζεται πως η ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος, με μία μικρή ανάκαμψη να εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά το 2015 και σταδιακή αύξηση της ανάπτυξης προς το 2% πάνω από τον μέσο όρο.

Ταυτόχρονα αναφέρεται και στο θέμα των δανείων σημειώνοντας ότι «περιορίζουν τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης, της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την απομάκρυνση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων».

Όπως αναφέρει το ΔΝΤ τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:

  • Ενίσχυση του πλαισίου της Κεντρικής Τράπεζας για αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας των τραπεζών και ενίσχυση της εποπτικής παρακολούθησης της προσπάθειας των τραπεζών να φτάσουν σε μακροπρόθεσμες λύσεις αναδιάρθρωσης χρεών.
  • Ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών
  • Αντιμετώπιση μίας σειράς από κρίσιμα και αλληλένδετα ζητήματα για να εξασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τραπεζών, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η διευκόλυνση της χαλάρωσης των ελέγχων των κεφαλαίων.
  • Συνέχιση της πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής. Στόχος, το πρωτογενές πλεόνασμα του 4% έως το 2018.
  • Εξασφάλιση ομαλής μετάβασης στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επισημαίνεται ότι «μία ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση έχει υλοποιηθεί».

Επίσης, αναφέρεται ότι «επιπλέον, οι Αρχές εκτέλεσαν τον προϋπολογισμό με σύνεση» και «αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν σε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2013. Φέτος, το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, περίπου στο μισό του επιπέδου του 2012».

Θετικά σχόλια επιφυλάσσει το ΔΝΤ για τις μεταρρυθμίσεις:

«Έχουν νομοθετήσει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς: συνταξιοδοτικό σύστημα, δημόσιο τομέα, μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών, σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και χορήγησης των εσόδων. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης».