Έτοιμο να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγή ουκρανικών αγαθών είναι το υπουργείο Οικονομίας της Ρωσίας

Σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου του κανονισμού, τον οποίο αναρτήθηκε σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο, σε μια ευρεία κλίμακα ουκρανικών προϊόντων –από μπίρες μέχρι έπιπλα και αυτοκίνητα– θα επιβληθούν δασμοί τους οποίους τα τελωνεία της Ρωσίας εφαρμόζουν για τα «μάλλον ευνοούμενα κράτη», τερματίζοντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό καθεστώς δασμών.