Το ποσόν των 1,9 δισ. ευρώ καλείται να καταβάλλει η Ρωσία στους πρώην μετόχους του πετρελαϊκού ομίλου Yuκοs έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί ως αποζημίωση για τις παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία φορολογικού ελέγχου κατά της εταιρείας το 2000.

Σημειώνεται ότι οι πρώην μέτοχοι ζητούσαν πολύ μεγαλύτερο ποσόν - περί τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ- ως αποζημίωση από τη Μόσχα, στο πλαίσιο της δικαστικής αυτής διαδικασίας επί της ουσίας της οποίας το Δικαστήριο αποφάνθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

TAGS