Οριακή μείωση στο 11,5% από 11,6% σημείωσε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο του 2014. 

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2012, ωστόσο η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ανέργων στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ. 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα ελληνικά στατιστικά στοιχεία (Απρίλιος 2014), η ανεργία στην Ελλάδα ανερχόταν στο 27,3%, στην Ισπανία στο 24,5% ενώ στην ΕΕ ήταν κατά μέσον όρο στο 10,2%, δηλαδή πάνω από τα 25 εκατομμύρια σε απόλυτο αριθμό. 

Ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 5% εμφάνισαν τον Ιούνιο η Αυστρία, η Γερμανία και η Μάλτα. Ως προς την ανεργία των νέων, η Ελλάδα με 56,3% και η Ισπανία με 53,5% διατηρούν επίσης τα θλιβερά πρωτεία.