Μειώθηκε ελαφρά τον Ιούνιο η ανεργία στην Ρουμανία, και διαμορφώθηκε στο 7,1% έναντι 7,3% που ήταν το Μάιο.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, περίπου 700.000 ήταν οι άνεργοι Ρουμάνοι (ηλικίας 15-74) τον Ιούνιο, έναντι 718.000 τον Μάιο.

Η ανεργία στους άνδρες ήταν σε ποσοστό 1,3% υψηλότερη έναντι των γυναικών (7,7% στους άνδρες και 6,4% στις γυναίκες).