Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Αλαλούμ επικρατεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων ακινήτων. Από τον νέο ενιαίο φόρο το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι θα εισπράξει στα ταμεία του το ποσό των 2,65 δισ. ευρώ ωστόσο οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να καταλάβουν τί ακριβώς θα πληρώσουν, αφού οι διαφορές του νέου φόρου με τον προηγούμενο (ΕΕΤΗΔΕ) είναι αρκετές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο προηγούμενος φόρος που συμπεριλαμβανόταν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αφορούσε το κάθε ακίνητο, ενώ φέτος αφορά κάθε ιδιοκτήτη. Έτσι όσα μέλη μιας οικογενείας έχουν δικαιώματα σε ένα ακίνητο τόσα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εκτυπωθούν (ένα για κάθε μέλος) για να βγει ο συγκεντρωτικός φόρος του ακινήτου, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει να ελέγξουν και αν υπάρχουν τυχόν λάθη.

Εν τω μεταξύ οι προθεσμίες πληρωμής έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν με την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Αυγούστου και την τελευταία στις 31 Δεκεμβρίου.

Που επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ

Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα (σπίτια, καταστήματα κ.λπ.) ή για εδαφικές επιφάνειες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή εκτός σχεδίου. Ωστόσο όσοι έχουν ακίνητα στο εξωτερικό δεν θα επιβαρυνθούν με τον νέο φόρο στην Ελλάδα.

Παράλληλα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λπ.) και φορολογούνται όλα τα δικαιώματα επί των ακινήτων, όπως είναι η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, το δικαίωμα οίκησης κ.λπ.

Επίσης φόρο υποχρεούται να πληρώσει και όποιος έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης είτε πρόκειται για πάρκινγκ στην πιλοτή είτε για το στεγασμένο πάρκινγκ (συνήθως είναι πάρκινγκ στο υπόγειο), ανεξαιρέτως αν έχει χιλιοστά στο οικόπεδο είτε όχι.

Για τον υπολογισμό του φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές:

  • Βασικός Φόρος: Κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.
  • Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος: Κυμαίνεται από 0,6 για κτίσματα παλαιότητας άνω των 100 ετών έως 1,25 για κτίσματα παλαιότητας μερικών μηνών έως και 4 ετών.
  • Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας: Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων.
  • Συντελεστής Ορόφου: Προκύπτει με βάση τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα. Δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.
  • Συντελεστής Μονοκατοικίας: Εφαρμόζεται συντελεστής 1,02.
  • Συντελεστής πρόσοψης: Κυμαίνεται από 1 έως 1,02, ανάλογα με τον αριθμό των προσόψεων του κτίσματος σε δρόμους. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται μόνο στους κύριους χώρους. Δεν εφαρμόζεται στα κτίρια ειδικών χρήσεων.
  • Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων ο οποίος ορίζεται σε 0,1.
  • Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων ο οποίος είναι ίσος με 0,4. Ο συντελεστής εφαρμόζεται για κάθε ημιτελές κτίσμα, το οποίο δεν ηλεκτροδοτείται και είναι κενό ή ηλεκτροδοτείται με «εργοταξιακό» ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και παραμένει κενό.
  • Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν.
  • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο η πληρωμή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας και το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), ενώ αν το ακίνητο είναι επίδικο, ποιος πληρώνει τον φόρο; Αν είναι επίδικο το ακίνητο, υποχρεωμένος να πληρώσει τον φόρο είναι αυτός που νέμεται το ακίνητο.

Πως θα δείτε τι χρωστάτε

Για να δει ο φορολογούμενος το εκκαθαριστικό του σημείωμα θα πρέπει να επισκεφτεί την  ιστοσελίδα www.gsis.gr, με τους κωδικούς του. Αφού επιλέξει τα σημεία «προσωποποιημένη πληροφόρηση» και «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης» θα μπορεί να δει τον φόρο που πρέπει να ληρώσει.

Μέσω του πεδίου «Εμφάνιση στοιχείων δόσεων-εκπτώσεων» ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να δει στο κάτω μέρος της σελίδας τις δόσεις πληρωμής με τις προθεσμίες.

Το εκκαθαριστικό μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της επιλογής του πεδίου «Ταυτότητα οφειλής» όπου υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός για κάθε οφειλή.

Η πληρωμή του εκκαθαριστικού που χαρακτηρίζεται «Σημείωμα για Πληρωμή» μπορεί να γίνει μέσω τράπεζας ή των ΕΛΤΑ.

Διόρθωση λαθών

Εάν ορισμένοι φορολογούμενοι δουν ότι έχει διενεργηθεί εκκαθάριση με βάση παραδοχές ή να μην απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή τους κατάσταση, μπορούν να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιος της ΓΓ Εσόδων η διόρθωση θα γίνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου χωρίς να επιβληθεί πρόστιμο, ενώ για τις μεταβολές ακινήτων που θα γίνουν μέσα στο 2014, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση διόρθωσης από την οποία θα προκύψει μείωση του ΕΝΦΙΑ άνω των 300 ευρώ καθώς τότε θα διατάσσεται έλεγχος για τον φορολογούμενο.