Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία για τις καταθέσεις που δίνει η Alpha Bank στην εβδομαδιαία της ανάλυση.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 1.067 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2014, σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης κατά 770 εκατ. ευρώ, 207 εκατ. ευρώ και 472 εκατ. ευρώ τους Μάιο, Απρίλιο και Μάρτιο του 2014.

Για τα νοικοκυριά αυτή η αύξηση μεταφράζεται σε 224 εκατ. ευρώ και για τις επιχειρήσεις σε 843 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές ροές των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα συνεχίστηκαν επί τέταρτο κατά σειρά μήνα, ενώ σημειώνεται πως από τον Ιανουάριο 2014 οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 2,2 δισ. ευρώ.

Από τα μέσα του Ιουνίου 2012 ως το τέλος Ιουνίου 2014 είχαν επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα καταθέσεις ύψους 17,6 δισ. ευρώ. 

Οι καταθέσεις που επέστρεψαν στο τραπεζικό σύστημα προέρχονται κυρίως από επιστροφή αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων και σε μικρό βαθμό από καταθέσεις που επαναπατρίστηκαν από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι αναλυτές της Alpha Bank εκτιμούν ότι η επάνοδος των ιδιωτικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα αναμένεται ότι θα ενδυναμωθεί στους επόμενους μήνες, καθώς με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του 2014, η ζήτηση καταθέσεων θα αυξηθεί και θα δημιουργηθούν σταδιακά οι προϋποθέσεις αύξησης και της πιστωτικής επέκτασης

Παράλληλα, η περαιτέρω σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, που ήδη σημειώνεται εντός του 2014, θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού εισροής των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Αισιόδοξα είναι τα νέα και από την πιστωτική επέκταση.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός πτώσης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα παρέμεινε σταθερός τον Ιούνιο 2014 στο - 3,5% (όπως και τον Μάιο 2014) από -4,1% τον Ιούνιο 2013. Ταυτόχρονα, η αρνητική καθαρή ροή της χρηματοδότησης βελτιώνεται, καθώς περιορίστηκε σε 324 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2014 από 963 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2014, όπως αναφέρεται στην ανάλυση της τράπεζας.