Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο 2014-2015 στα επίπεδα του 2011, δηλαδή στα 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ζητεί η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ).

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, η αποτυχία του μέτρου της εξίσωσης του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιο θέρμανσης επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία του Γεν. Λογιστηρίου, ενώ στέρησε από χιλιάδες οικονομικά εξαθλιωμένες οικογένειες το αγαθό της θέρμανσης και συρρίκνωσε δραματικά τα δημόσια έσοδα κατά 750 εκατ. ευρώ.

Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 70% περίπου, έχοντας ως συνεπακόλουθο και τις αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που διακινούν το συγκεκριμένο καύσιμο.