Σε μείωση του  επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης -στο 3,25% από το 3,5%- προχώρησε τη Δευτέρα το διοικητικό συμβούλιο της ρουμανικής Κεντρικής Τράπεζας.
 
Το νέο επιτόκιο αναφοράς τίθεται σε ισχύ από σήμερα.

Το δ.σ. του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Ρουμανίας αποφάσισε ακόμη να διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα τους συντελεστές τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από τα πιστωτικά ιδρύματα, τόσο του εκφρασμένου συντελεστή στο εθνικό νόμισμα λέι (στο 12%) όσο και εκείνου σε ξένο νόμισμα (στο 16%).