Αμετάβλητο διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η  Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας.

Το επιτόκιο διατηρήθηκε στο 2,5%, ένα ποσοστό μεταφράζεται σε ιστορικό χαμηλό και παραμένει για 12ο συνεχή μήνα αμετάβλητο. 

Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας αναφέρει πως οι προοπτικές της οικονομίας της Αυστραλίας συνεχίζουν να βρίθουν προκλήσεων.