Καμπανάκι για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου χτυπάει ο οίκος Moody's που εκτιμά ότι η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι υψηλή μακροπρόθεσμα.

Ο οίκος αναφέρει σε σημερινή του έκθεση ότι η αξιολόγηση Caa3 με θετικό ορίζοντα «αντανακλά τους συνεχιζόμενους πιστωτικούς κινδύνους σε σχέση με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, όπως και το συνεπακόλουθο αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας μεσοπρόθεσμα».

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές αρχές σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης είναι να βοηθήσουν τις τράπεζες να διαχειριστούν τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που έχουν φθάσει το 45% του συστήματος και των οποίων το ένα τρίτο είναι δάνεια νοικοκυριών.

Στα δημοσιονομικά, το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε από 3,2% του ΑΕΠ το 2012 στο 2% το 2013 ξεπερνώντας τους στόχους της τρόικας.

Εντούτοις, οι Moody's σημειώνουν ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους και τα μειωμένα εισοδήματα έχουν περιορίσει το αξιόχρεο των κυπριακών νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια.