Συνεχίστηκε για ακόμη έναν μήνα – αν και με μειωμένο ρυθμό – ο αποπληθωρισμός στην ελληνική οικονομία.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του Ιουλίου 2014, προς τον αντίστοιχο για το 2013 προκύπτει μείωση 0,7%, έναντι μείωσης επίσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,5%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.