Περίοδο σταθεροποίησης διέρχεται η ελληνική οικονομία, όπως εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

«Το 2014, σύμφωνα με την πλειονότητα των προβλέψεων των διεθνών και εγχώριων οργανισμών, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι πλέον πρόσφατες προβλέψεις του ΚΕΠΕ, θα αποτελέσει το έτος μετάβασης από την εξαετή περίοδο ύφεσης, στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία το 2008, σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης» αναφέρει το ΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει οι προβλέψεις αυτές είναι σαφής ένδειξη ότι έχει «συντελεστεί η πρώτη φάση προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, η οποία και φαίνεται να διανύει ήδη περίοδο σταθεροποίησης».

«Τα στοιχεία αυτά εντούτοις δεν αποτελούν από μόνα τους εγγύηση για την εξασφάλιση διαχρονικά σταθερών και υψηλών θετικών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, δεν διασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, παράμετρος η οποία, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για τη επίτευξη της μέχρι τώρα προόδου και θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα» εκτιμά το ΚΕΠΕ.

«Αναγκαία και ουσιώδης για τη διαχρονική εξασφάλιση μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας κρίνεται η συμβολή της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε κλαδικό επίπεδο» σημειώνει και προσθέτει πως θα αυτό θα γίνει «μέσω της στήριξης των νευραλγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης εκείνων των κλάδων που χαρακτηρίζονται από σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο επιβολής δημοσιονομικών κανόνων και εδραίωσης δημοσιονομικών θεσμών».

Εκτιμά μεταξύ άλλων ότι «τα μακροοικονομικά δεδομένα και οι βασικοί προπορευόμενοι δείκτες (leading indicators) αντανακλούν τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία.

«Η χώρα μας έχει επιστρέψει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, το δημόσιο χρέος παρουσιάζει σταθεροποίηση και η ανεργία φαίνεται, αν και σταδιακά, να αποκλιμακώνεται» σημειώνει το ΚΕΠΕ και που αναφέρεται και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα όπως «οι πολιτικές διαφωνίες, κυρίως όσον αφορά θέματα μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, τα αποτελέσματα των stress-tests για τις ελληνικές τράπεζες και τα “κόκκινα δάνεια”».