Στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον μιας δεκαετίας ανήλθε η ανεργία στην Αυστραλία τον Ιούλιο. 

Ειδικότερα, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, η ανεργία ανήλθε στο 6,4% έναντι 6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ο αριθμός των απασχολούμενων υποχώρησε κατά 300, σε σχέση με την αναμενόμενη αύξηση κατά 12.000, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία ABS. Ο αριθμός των ατόμων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε 14.500, ενώ εκείνοι με μερική απασχόληση υποχώρησαν στους 14.800.

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ή η αναλογία των ανθρώπων που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία ή που αναζητούν ενεργά δουλειά αυξήθηκε στο 64,8% τον Ιούλιο από 64,7% τον Ιούνιο και ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το 64,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.