Σε αναβάθμιση του αξιόχρεου του ομίλου ΟΤΕ σε Ba3 από B2 προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's.

Η εξέλιξη σημειώνεται, όπως τονίζει ο οίκος σε σχετική ανακοίνωσή του, υπό το φως της πρόσφατης αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελλάδας σε Caa1 από Caa3.

Επίσης αντικατοπτρίζει, όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Κάρλος Βίντσερ, "τη βελτιωμένη ικανότητα διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας του Ομίλου, τις λειτουργικές του επιδόσεις, τις επιτυχείς προσπάθειες απομόχλευσης υπό το παρόν επιχειρησιακό του σχέδιο και έναντι απαιτητικών συνθηκών αγοράς".