Προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ στην τιμή των 98,99 έγιναν δεκτές, μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, του ελληνικού Δημοσίου που διεξήχθη την Τρίτη.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.

«Κατά τη δημόσια εγγραφή για τα έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 8 Αυγούστου 2014, υπεβλήθησαν προσφορές 3,14 εκατ., οι οποίες θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 5ης Αυγούστου 2014 (98,99)» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

TAGS