Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης με την οποία εισηγείται τη λήψη μέτρων για την προστασία των περισσοτέρων από 10.000 διατηρητέων κτιρίων ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

«H πολιτεία οφείλει να διατηρήσει και να επεκτείνει τα κατά το δυνατόν ευνοϊκότερα φορολογικά μέτρα τουλάχιστον για όλα τα "διατηρητέα κτίρια" έχοντας την ευθύνη, αφενός μεν για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου δε για την προστασία των πολιτών» τονίζει ο κ. Μανιάτης.

Ο υπουργός προσθέτει ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στα συγκεκριμένα κτίσματα πολλαπλασιάζουν το κόστος διατήρησης, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισής τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των συμβατικών κτιρίων και μάλιστα αυτή η επιβάρυνση, που αφορά την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, έχει μετακυλιστεί εξ ολοκλήρου προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ως αποτέλεσμα, συνεχίζει ο κ. Μανιάτης, σημαντικός αριθμός διατηρητέων κτιρίων έχουν εγκαταλειφθεί με κίνδυνο την κατάρρευσή τους, συνιστώντας απειλή για την ασφάλεια της ζωής των πολιτών.
 
«Οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θα αφορούν σε ιδιοκτήτες που αντικειμενικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δεν πρέπει να αφορούν σε ιδιοκτήτες υψηλού εισοδήματος» τονίζει ο ΥΠΕΚΑ.