Δεν υπάρχουν αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, όπως και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,40%.

Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο επίπεδο του -0,10%.

TAGS