Μείωση των μελών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών προβλέπει οδηγία που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να είναι από 7 μέχρι 13 και τουλάχιστον 2 ή 3 μπορεί να είναι εκτελεστικά, ενώ επηρεάζεται η Τράπεζα Κύπρου που καταστατικά μπορεί να διορίσει μέχρι 18 μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Σήμερα το Διοικητικό της Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο εκτελεστικός διευθυντής, ενώ τρία μέλη παραιτήθηκαν μετά την εκλογή τους από την περσινή Γενική Συνέλευση.

Το ΔΣ της Ελληνικής περιλαμβάνει 13 μέλη με τον εκτελεστικό διευθυντή και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 11 με τον γενικό διευθυντή και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή.

Η νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας τίθεται σε εφαρμογή για εναρμόνιση με ευρωπαϊκούς κανόνες και με βάση πρόνοια του μνημονίου για βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες.

Θα ισχύσει για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, που αναμένεται να εκλεγεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο από τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους της.

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών δεν θα μπορούν να θητεύσουν πέραν των 10 ετών ή να προεδρεύσουν πέραν των 6.