Κατά 6,7% μειώθηκε στη διάρκεια του µηνός Ιουνίου 2014 ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουνίου 2013, έναντι αύξησης 2,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) .

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 3,2%, έναντι µείωσης 1,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.