«Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου από τον οίκο αξιολόγησης Moody's κατά δύο βαθμίδες αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, παρά το ότι πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση», αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

«H αναβάθμιση είναι πολύ σημαντική διότι σημειώνεται από έναν Οίκο που έως τον Μάιο του 2013 αξιολογούσε ακόμη την Ελλάδα στο C χωρίς προοπτική, με την εκτίμηση ότι η πτώση του ΑΕΠ το 2013 θα ανερχόταν στο -5,3% και ότι θα ακολουθούσε και νέα πτώση του ΑΕΠ κατά -3,6% το 2014», τονίζουν και προσθέτουν:

«Στο Caa1 με προοπτικές σταθερές, η Moody's θεωρεί ακόμη ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι χαμηλής ποιότητας και ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, από την πορεία των τιμών των ελληνικών ομολόγων γίνεται εμφανές ότι οι αγορές δεν συμμερίζονται την άποψή της. Επίσης, το Caa1 είναι ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα από το B- με προοπτικές σταθερές με το οποίο βαθμολογούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα η S&P και η Fitch. Ωστόσο, τώρα η Moody's εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει από το 2014, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% κατά το τρέχον έτος και ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 1,5% (έναντι 2,9% που είναι η εκτίμηση της Τρόικα) το 2015».