Στα 20,8 δισ. ευρώ (ή 2,44 τρισ. δηνάρια) ανέρχεται το χρέος της Σερβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, στα τέλη του 2013, το δημόσιο χρέος ανερχόταν στα 2,3 τρισ. δηνάρια ή στο 63,8% του ΑΕΠ, φθάνοντας τα 2,36 τρισ. δηνάρια στις 31 Μαρτίου 2014, αντιπροσωπεύοντας, ωστόσο, το 62,3% του ΑΕΠ

Στις 30 Ιουνίου του 2014, το δημόσιο χρέος υπολογίστηκε στα 2,39 τρισ. δηνάρια ή 20,66 δισ. ευρώ, φθάνοντας το 63% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το σύστημα του προϋπολογισμού που προβλέπει ο νόμος, το ποσοστό του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ περιορίζεται στο 45%.