Πλεόνασμα 200 εκατ. ευρώ κατέγραψε στις εμπορικές της συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Σλοβενία.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ ταυτόχρονα οι εισαγωγές της αυξήθηκαν μόνο κατά 0,4%.

Η αξία των εξαγωγών στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ξεπέρασε τα 11,34 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,66 δισ. αφορούσαν σε εξαγωγές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Η αξία, εξάλλου, των εξαγόμενων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες μειώθηκε κατά 0,7%,

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η αξία τους έφθασε τα 11,14 δισ. ευρώ. 

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 κατά 1,4% σε ετήσια βάση, στα 8,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από άλλες αγορές αυξήθηκαν κατά 7,4%, στα 2,43 δισ. ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας των εξαγωγών βρέθηκαν τα φάρμακα, ενώ στις εισαγωγές τα έλαια από ασφαλτούχα ορυκτά.