Αίτημα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να οργανώσει αποστολή που θα αξιολογήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βουλγαρίας απέστειλε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Το αίτημα γίνεται σύμφωνα με εφημερίδα της Βουλγαρίας στα πλαίσια του Προγράμματος Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικού Τομέα (FSAP). 

Η επιστολή, με αποδέκτη τον επικεφαλής του τομέα «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» του ΔΝΤ έχει ημερομηνία 8 Αυγούστου.

Στην επιστολή -μεταξύ άλλων- υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επιθεώρηση της Βουλγαρίας από αυτό το πρόγραμμα έγινε το 2008, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του άρθρου 4 του Καταστατικού του ΔΝΤ και εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου τον Μάρτιο του 2009.