Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης των συστάσεων του ΟΟΣΑ προς την ελληνική κυβέρνηση. Σημαντική παρέμβαση σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήταν η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις έχουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο.

Η παρέμβαση αυτή καθώς και άλλες περιλαμβάνονται στη μελέτη που συνέταξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα την «Αποτίμηση διοικητικών βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για 13 επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας».   

Το υπουργείο σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, νομοθέτησε  μέτρα εφαρμογής των συστάσεων της έκθεσης κυρίως στους τομείς του ΦΠΑ, του εταιρικού δικαίου - ισολογισμών και των Δημοσίων Συμβάσεων, στους οποίους εντοπίστηκε και μετρήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, αλλά και επί μέρους ρυθμίσεις απλοποίησης στους τομείς του Τουρισμού, της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και των Φαρμάκων. 

Με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου υλοποιούνται ελαφρύνσεις που αφορούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, η κατάργηση της πρόβλεψης διακριτής αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και η διαμόρφωση του πλαισίου απενεργοποίησης των ΑΦΜ σε περιπτώσεις παύσης της οικονομικής δραστηριότητας ή διάπραξης αδικημάτων.

Επιπλέον, στον τομέα του εταιρικού δικαίου - ισολογισμών ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Από το τέλος του 2015, το ΓΕΜΗ καθίσταται ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας. 

Η μελέτη που συνέταξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στοχεύει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. 

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναλαμβάνει τώρα την εποπτεία και παρακολούθηση της δεύτερης φάσης υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας και την εκπόνηση οδικών χαρτών δράσεων, σε στενή συνεργασία με το διευρυμένο δίκτυο των εκπαιδευμένων στελεχών σε όλο τα δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για την υλοποίηση των παρακάτω τομεακών δράσεων:

ΦΠΑ: έκδοση απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την υιοθέτηση απλοποιημένης φόρμας ΦΠΑ ως το τέλος Αυγούστου. 

Αλιεία: ψήφιση του νομοσχεδίου για τις υδατοκαλλιέργειες ως το τέλος Αυγούστου 

Περιβάλλον: έκδοση δύο Προεδρικών Διαταγμάτων εντός του Σεπτεμβρίου 

Ασφάλεια Τροφίμων: αξιολόγηση και κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Έκδοση τεσσάρων Υπουργικών Αποφάσεων σε εφαρμογή του Ν. 4262/2014 ως το τέλος Δεκεμβρίου

Τηλεπικοινωνίες: έκδοση δύο Υπουργικών Αποφάσεων ως το τέλος Σεπτεμβρίου

Ενέργεια: παρουσίαση σχεδίου δράσης για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ενέργειας σε συνεργασία με την Task Force και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας ως τον Οκτώβριο.