Αυξημένες ή... φουσκομένες δόσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν 100.000 δανειολήπτες που πήραν στεγαστικά δάνεια με επιδότηση ενοικίου από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), καθώς αποκλειστεί από όλες τις ρυθμίσεις που έχει προωθήσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», ακόμα και αν κατατεθεί τροπολογία, για τη μείωση του ποσού των μηνιαίων δόσεων, θα είναι για πολλούς άνευ αντικρίσματος, καθώς μπορεί να πληρώνουν μεν μικρότερες δόσεις, αλλά θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο επιτόκιο.

Ο χρονικός ορίζοντας για την κατάθεση της τροπολογίας μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Η σχετική διάταξη ήταν έτοιμη, μαζί με άλλες διατάξεις που περιελήφθησαν στο νόμο με τα προαπαιτούμενα της τρόικας για την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ. Για άγνωστους λόγους η διάταξη δεν μπήκε στο νόμο που ψηφίστηκε και παραμένει στο υπουργείο Εργασίας.

Τι αλλάζει:

-Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους έξι μήνες ως προς τις καθυστερούμενες δόσεις

-Ο ΟΑΕΔ χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

-Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών.