Στην υπογραφή σύμβασης πώλησης της θυγατρικής της στην Ουκρανία PJSC Universal Bank και μεταβίβασης ουκρανικών στοιχείων ενεργητικού προχώρησε στις 14 Αυγούστου 2014 η Eurobank Ergasias με εταιρείες του ουκρανικού ομίλου Delta Bank, έναντι συνολικού τιμήματος 95 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συναλλαγή, που θα έχει αρνητική επίπτωση περίπου 5 μονάδων βάσης στον δείκτη Common Equity Tier 1 της Eurobank, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014 και τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές και την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία VTB Capital ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Baker & McKenzie – CIS, Limited ο νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή».

 

TAGS