Η Ρουμανία πληροί τα κριτήρια σύγκλισης που ορίζονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όμως ο καθορισμός ημερομηνίας υιοθέτησης του ευρώ δεν είναι κάτι απλό.

Αυτό δήλωσε ο  διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) Μούγκουρ Ισαρέσκου, διευκιρνίζοντας ότι πρέπει να εκπληρωθούν τρεις συνθήκες. Η πρώτη είναι η βιώσιμη -«όχι τυχαία, όχι αναγκαστική και όχι προσωρινή» όπως τόνισε- εκπλήρωση των ονομαστικών κριτηρίων σύγκλισης. Η δεύτερη είναι η επίτευξη ενός σχετικά υψηλού επιπέδου της σύγκλισης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η τρίτη, κατά τον κ. Ισαρέσκου, συνθήκη είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας στην πρόληψη και καταπολέμηση των ανισοτήτων από το νέο θεσμικό πλαίσιο της ζώνης του ευρώ.