Στα 2,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε σε ταμειακή βάση στο πρώτο επτάμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το πλεόνασμα διαμορφώνεται αν συνυπολογισθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης και με την εξαίρεση δαπανών που αφορούν αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Κατά τα άλλα και πέραν του πρωτογενούς επιπέδου, ο προϋπολογισμός καταγράφει ταμειακό έλλειμμα 1,721 δισ. ευρώ, σαφώς μειωμένο σε σχέση με το έλλειμμα 7,932 δισ. που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο επτάμηνο του 2013.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27,033 εκατ. ευρώ, από 24,761 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 308 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 28,768 δισ. ευρώ, από 33,887 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013.